De Diamantclub van Antwerpen vandaag


Missie

Als lid van de World Federation of Diamond Bourses (WFDB) en d.m.v. haar afvaardiging in het Antwerp World Diamond Centre (AWDC) werkt de Diamantclub mee aan de promotie en uitbouw van Antwerpen als wereldcentrum van diamant en tracht zij de belangen van haar leden binnen de sector te behartigen.

Samen met haar Antwerpse zusterorganisaties, verenigd in de Federatie der Belgische Diamantbeurzen (FDBD), vormt zij een kader waarbinnen de leden, ondersteund door reglementeringen, kunnen handeldrijven. Als vakorganisatie en handelsbeurs vertegenwoordigt en waakt zij over een aantal morele waarden in de sector en streeft zij een atmosfeer van veiligheid en vertrouwen na.

De Diamantclub van Antwerpen wil een ontmoetingsplaats creëren voor diamanthandelaars, -makelaars en -fabrikanten door het uitbaten van een beurslokaal en het verhuren van kantoren

Ter ondersteuning hiervan biedt zij tevens een waaier van diensten aan haar leden.

Lees hierover meer onder voordelen lidmaatschap